Kalmarhemstudent Kalmarhem

Pågående byggen

 

"Kajalen", Stensbergsvägen 11

 


Illustration av det nya huset, med reservation för förändring under projektets gång.Kvartersbild Konvaljen