Kalmarhemstudent Kalmarhem

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 23448 (90%) varav aktiva*9605
Interna (boende) 2735 (10%) varav aktiva*2209
Totalt 26183 varav aktiva*11814

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.