Kalmarhemstudent Kalmarhem

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 22554 (89%) varav aktiva*9561
Interna (boende) 2668 (11%) varav aktiva*2141
Totalt 25222 varav aktiva*11702

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.