Kalmarhemstudent Kalmarhem

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 21411 (89%) varav aktiva*9058
Interna (boende) 2527 (11%) varav aktiva*2007
Totalt 23938 varav aktiva*11065

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.