Kalmarhemstudent Kalmarhem

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 19769 (89%) varav aktiva*9268
Interna (boende) 2564 (11%) varav aktiva*2085
Totalt 22333 varav aktiva*11353

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.