Kalmarhemstudent Kalmarhem

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 20291 (89%) varav aktiva*9101
Interna (boende) 2567 (11%) varav aktiva*2082
Totalt 22858 varav aktiva*11183

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.