Kalmarhemstudent Kalmarhem

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 23457 (90%) varav aktiva*9595
Interna (boende) 2737 (10%) varav aktiva*2212
Totalt 26194 varav aktiva*11807

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.