Kalmarhemstudent Kalmarhem

Kondens i fönster

Imma eller droppar på utsidan av fönstret är normalt. Det är ett tecken på att fönstrets isolerande funktion fungerar.

När luften utomhus är fuktig kan det förekomma kondens på utsidan av moderna värmeisolerande fönstren. Fukten på utsidan är ett tecken på att fönstrens isolerande funktion fungerar på ett bra sätt - att de hjälper till att behålla värmen inne.

Kondensen försvinner vanligtvis under dagen när utomhusluften blir torrare.

Sparar energi

Tack vare de värmeisolerande fönstren sparar vi energi och minskar fastighetens negativa påverkan på miljön. En annan fördel är att invändig kondens är mycket sällsynt med de nya fönstren.

Fukt på fönsterbågar? Gör en felanmälan

Om det däremot finns fukt mellan fönsterbågarna ska du göra en felanmälan. Det brukar kunna åtgärdas genom att ventilationen justeras.