Kalmarhemstudent Kalmarhem

Avfall

Människan är egentligen innesluten i en stor "kupa", jorden. Inget försvinner och inget tillkommer. Det betyder att allt vi förbrukar bör gå att återanvända eller återvinna.

Avfall är liksom energin definierat av Kalmarhem som en betydande miljöaspekt. Under de senare åren har det arbetats systematiskt med att öka andelen sorterat avfall och samtidigt minska ökningen av det osorterade avfallet.

Detta har gjorts genom att samtliga sopnedkast i trapphus är igenstängda och kunderna istället erbjuds fastighetsnära avfallssortering i särskilda miljörum. Upp till åtta olika fraktioner finns i majoriteten av våra fastigheter.

Miljörum

Miljörummen ses över genom systematisk rondering och det är kontinuerlig översyn av antal kärl, storlek på kärl och hämtningsintervall.

 

Källsortering

För att spara på jordens resurser är det viktigt att vi återvinner så mycket av vårt avfall som möjligt. Därför ger Kalmarhem alla hyresgäster möjlighet att källsortera.

Under Mer information finns läkar där du kan läsa om hur du källsorterar och vad som händer med det återvunna avfallet.