Kalmarhemstudent Kalmarhem

Så här söker du studentbostad

Sättet att söka studentbostad hos Kalmarhem skiljer sig åt under tiden studentbostadsgarantin är igång och resterande del av året.

studenter, tjejer i konversation

För dig med studentbostadsgaranti


Läs mer om vad garantin innebär.

1. Registrera dig som sökande här på webbplatsen. Var noga med att fylla i att du söker studentlägenhet. Det är ditt ansvar att dina kontaktuppgifter är aktuella och uppdaterade.

2. Lediga studentboenden publiceras på vår webbsida. För att inte riskera gå miste om garantin behöver du vara aktivt sökande, dvs anmäla intresse på minst en ledig studentbostad per webbpubliceringstillfälle.

Uthyrningssystemet kontrollerar att du är antagen student och matchning med erbjudande sker sedan per automatik. Under bostadsgarantin gäller inga köpoäng.

Du kan själv rangordna dina intresseanmälningar i den prioriteringsordning du vill ha dem. Systemet tar sedan hänsyn till din rangordning innan erbjudande sker

3. Blir du erbjuden en studentbostad måste du svara Ja eller Nej senast kl. 23.59 dagen efter ditt erbjudande mottagits. Vid Ja-svar skickas efterföljande dag en länk till ett digitalt lägenhetskontrakt till den e-postadress som du angivit vid registrering. Vid Nej- eller uteblivet svar anses du ha förbrukat din bostadsgaranti.  

4. Signering av ditt lägenhetskontrakt görs digitalt via medföljande länk senast kl.23.59 dagen efter att kontraktet skickats till din e-postadress. Om ditt kontrakt är osignerat efter denna tid kommer bostaden erbjudas en annan student. Vid utebliven signering anses du ha förbrukat din bostadsgaranti. 

 

Student utan studentbostadsgaranti

Ej aktuellt vid höst - och vårantagningen då studentbostadsgarantin gäller.  

1. Lediga studentbostäder publiceras på webbsidan i fem arbetsdagar.

2. Registrera dig som bostadssökande här på webbplatsen. Var noga med att fylla i att du söker studentbostad. Det är ditt ansvar att dina kontaktuppgifter är aktuella och uppdaterade.

3. Logga in och gör intresseanmälan på de studentbostäder du är intresserad av, du kan som max ha fem intresseanmälningar igång samtidigt. Köpoäng* avgör vem som erbjuds skriva kontrakt på bostaden.

4. Vid bostadserbjudande svarar du Ja eller Nej inom fem dagar. Om du svarat Ja skickas efterföljande dag en länk till ett digitalt bostadskontrakt till den e-postadress du angivit vid registrering.

5. Signera ditt kontrakt inom två dygn. Om du inte signerat kommer bostaden erbjudas en annan student. 

 

*från din registreringsdag på www.kalmarhem.se börjar du samla köpoäng. Håll dig aktiv som sökande och logga in minst en gång per år, då uppdateras din tid automatiskt. Om du är inaktiv i ett år försvinner din ansökan om bostad hos oss och du får då börja om från noll poäng. Bor du hos oss är det din kontraktstid som räknas.

 

 

 

 

 
Ledigt hos oss
Lediga studentbostäder

  

 

Bredda ditt sökande!

Tänk på att Kalmarhem inte är den enda fastighetsägaren med studentbostäder!
För att vara säker på att du får det du önskar rekommenderar vi att du breddar ditt sökande genom att även kontakta andra fastighetsägare i kommunen (nytt fönster)
 

 

Studenttips
Tips för dig som student i Kalmar (nytt fönster)