Kalmarhemstudent Kalmarhem

Krav för godkännande av hyresgäst

Alla som blir erbjudna bostad av Kalmarhem måste uppfylla följande kriterier för nya hyresgäster:

  • Du ska ha fyllt 18 år.

  • Sökande ska sakna hyresskulder. En kreditkontroll görs innan erbjudande om visning skickas ut. Även medsökande kontrolleras. I de fall medsökande har skulder som inte godkänns finns ingen möjlighet att stå med på kontraktet.

  • Vid hyresskuld där kunden visar på ändrat beteende genom en pågående betalningsplan (minst 6 månader) kan kunden bli godkänd. Skuld till Kalmarhem skall vara reglerad i sin helhet innan ett nytt erbjudande om bostad kan ges.

  • Kalmarhem godkänner upp till två betalningsanmärkningar som uppkommit de 12 senaste månaderna, samt högst 10 000 kronor i skuldsaldo hos Kronofogden. Uppfyller kreditkontrollen inte ovan kriterier kommer inga erbjudande på intresseanmälda lägenheter skickas ut, oavsett kötid. Erbjudandet kommer då att gå vidare till annan godkänd sökande.

  • Om sökande betalat av på eventuell skuld hos Kronofogden sedan minst ett år tillbaka och inga nya betalningsanmärkningar uppstått, kan sökande ändå godkännas.

Max antal boende personer per lägenhet.

1. Ett rum och kök max     tre (3) personer.

2. Två rum och kök max fyra (4) personer.

3. Tre rum och kök max sex (6) personer.

4. Fyra rum och kök max åtta (8) personer.

5.  Fem rum och kök max tio (10) personer.