Kalmarhemstudent Kalmarhem

Studentbostadsgarantin

Vid Linnéuniversitetets höst- och vårantagning erbjuder vi studentbostadsgaranti här i Kalmar. Vid antagning och fram tills studentgarantin är uppfylld går samtliga av våra studentboenden enbart till nyantagna studenter som uppfyller kraven nedan.

Studentbostadsgarantin innebär att Kalmarhem garanterar dig ett erbjudande av studentboende om du själv inte lyckats hitta något efter två månaders aktivt sökande*. Erbjudandet kan innefatta ett boende nära centrum, i något ytterområde eller i någon av grannkommunerna. Du kan även bli erbjuden en del i en större lägenhet. Om du tackar nej till ett erbjudande är studentbostadsgarantin förbrukad.

Tänk på att Kalmarhem inte är den enda fastighetsägaren med studentbostäder. För att vara säker på att du får det du önskar rekommenderar vi att du breddar ditt sökande genom att även kontakta andra fastighetsägare i kommunen. Se länkar till höger.

*du anmäler intresse på minst en av våra lediga studentbostäder per webbpubliceringstillfälle (ca två ggr/vecka). Förtydligande: Erbjudandet av studentboende ska ske efter två månaders aktivt sökande – inflyttningsdatum kan ske senare, beroende på lägenhetens tillgänglighet.


Krav för att omfattas av studentbostadsgarantin

 
• Du ska vara nyantagen till minst 30 hp/termin på Linnéuniversitetet, studieort Kalmar.
• Du ska inte ha studerat på Högskolan i Kalmar/Linnéuniversitetet tidigare.
• Du ska vara aktivt sökande på Kalmarhems studentwebb*.
• Du ska inte vara folkbokförd eller bo i Kalmar kommun.
• Du ska skriva dig i Kalmar kommun.
• Ditt personnummer ska innehålla 12 siffror.

*du anmäler intresse på minst en av våra lediga studentbostäder per webbpubliceringstillfälle (ca två ggr/vecka).

Tänk på att:
Under bostadsgarantin gäller inga köpoäng. Du har ingen möjlighet att åberopa din garantirätt efter det att studentbostadsgarantin stängts ner för terminen.


kvinna vid dator

 
Här kan du också hitta lediga bostäder


- Linnéstudenternas bostadsförmedling (nytt fönster)

- Andra fastighetsägare och fastighetsbolag i Kalmar (nytt fönster)

- Tips för studenter i Kalmar (nytt fönster)