Kalmarhemstudent Kalmarhem

Vanliga felanmälningar

De här är de vanligaste felanmälningarna som kommer in till oss- och som du kan fixa själv.

Vi hoppas att det kan hjälpa dig innan du gör en felanmälan. På så sätt kan du slippa vänta på att få felet åtgärdat. 

Kondens i fönster

Kallt i lägenheter

Rensa avloppet

 


Cina och Stefan och våra andra bovärdar och reparatörer hjälper dig om du inte kan lösa felet själv.