Kalmarhemstudent Kalmarhem

Individuell mätning

Kalmarhem har individuell mätning i knappt hälften av sina bostäder. Detta är för att kunna erbjuda det hållbara boendet.

Med individuell mätning så betalar du bara för den energi du själv förbrukar. Vi hoppas gemensamt kunna hushålla med jordens resurser. Den mest miljövänliga energi är den vi inte använder.

Läs mer om Individuell mätning

 

Studentkvarter som har individuell mätning:

Bergkristallen
Beckasinen
Ejdern
Havren
Korsnäbben
Marmorn/Porfyren
Poppeln
Rubinen
Vallmon