Kalmarhemstudent Kalmarhem

Sortering av sopor och mat

Att ta hand om avfall är ett miljöarbete som börjar hemma hos dig.  

Eftersom olika sorters avfall tas omhand på olika sätt är det viktigt att du källsorterar ditt avfall.

Läs mer om vår sortering av sopor och mat