Kalmarhemstudent Kalmarhem

Affärsidé och vision

Vi ska möta våra kunder så att de upplever Kalmarhem som en positiv hyresvärd.

Genom att själva utveckla, köpa, sälja och förvalta ska vi kunna erbjuda bostäder med hög standard och kvalitet.

Genom att följa samhällsutvecklingen ska vi planera för och anpassa verksamheten efter de ändrade behov som uppstår hos våra kunder.

Genom långsiktigt god lönsamhet och stabil ekonomi ska vi säkra långsiktig överlevnad. Detta ska även säkra Kalmarhems möjligheter att ge personer med behov av särskilt stöd möjlighet att få en bra bostad. Vi ska ha mycket ansvarskännande, kompetenta anställda med hög servicekänsla. Kalmarhem ska upplevas som en bra arbetsgivare så att personal med rätt kompetens kan attraheras, utvecklas och behållas.
 

Vision

Kalmarhem ska vara det självklara alternativet för alla som vill bygga sin livsmiljö i Kalmar. Kalmarhem ska vara ett föredöme inom branschen.

Kalmarhem ska skapa en stabil ekonomi med god lönsamhet för att ha förutsättningar att vara en central aktör i kommunens bostadspolitik och utveckling.