Kalmarhemstudent Kalmarhem

Uppsägning vid dödsfall

Vid uppsägning av dödsbo gäller särskilda uppsägningsregler. Uppsägning görs skriftligen av dödsbodelägare, samtliga om det är flera.

Ett dödsfallsintyg anger vilka som är dödsbodelägare och därmed vilka som har rätt att säga upp lägenheten. Dödsfallsintyg kan beställas via Skatteverket. 


Uppsägningstid

Lämna eller skicka in dödsfallsintyget tillsammans med uppsägningen. Uppsägningstiden är en (1) kalendermånad under förutsättning att uppsägningen är oss tillhanda inom 30 dagar efter det datum hyresgästen avled. I övriga fall gäller tre (3) kalendermånader.

Dödsbodelägare som av någon anledning inte har möjlighet att skriva under uppsägningen kan ge skriftlig fullmakt till någon av de andra dödsbodelägarna.

Använd vår särskilda uppsägningsblankett för dödsbo.

 

Läs mer på

Skatteverket (nytt fönster)

Efterlevnadsguiden (nytt fönster)