Kalmarhemstudent Kalmarhem

Sortering av sopor och mat

Att ta hand om avfall är ett miljöarbete som börjar hemma hos dig.  

Eftersom olika sorters avfall tas omhand på olika sätt är det viktigt att du källsorterar ditt avfall.

 
Kalmarhems sorteringsguide

 

 

Visste du att...

Rätt sorterat kan det mesta av ditt avfall återvinnas idag. Av ditt avfall blir det bland annat tidningspapper, toapapper, pappers-förpackningar, nya glasflaskor och burkar, isolering, armeringsjärn, metallburkar, motordelar, plastplank, fleecetröjor, kompostjord och mycket mer (källa:ksrr.se)

Läs mer på ksrr.se (nytt fönster)

Läs mer om matavfallsinsamlingen

 

Sorteringsguide (pdf, nytt fönster)

Recycling guide (pdf, new window)