Kalmarhemstudent Kalmarhem

Vår värdegrund/bopålar

BOPÅLE 1

VARJE KUND ÄR UNIK
Alla våra kunder behandlas med respekt och förtroende.
Våra kuder ska uppleva att vi är en bra hyresvärd.  

 

 

BOPÅLE 2
   

VI ARBETAR FÖR KUNDENS BÄSTA
Vi ska arbeta snabbt och enkelt för kundens bästa. Det ska vara ordning och reda på allt vi gör.

 

 

BOPÅLE 3 


VÅR SERVICE
Vår service har en uttalad nivå, det gäller både tjänster
och bostäder. 

 

 

BOPÅLE 4   

 

VI ARBETAR MILJÖMEDVETET
Allt vi gör ska präglas av ett långsiktigt miljötänkande. Vi är stolta över vårt arbete och vår insats.  

 

 

BOPÅLE 5

VI ARBETAR MED STÄNDIG MEDARBETARUTVECKLING Med tydliga mål och rätt resurser gör vi ett bra jobb. Genom vår insats utvecklar vi företaget och oss själva