Kalmarhemstudent Kalmarhem

Vårstädning

All skötsel inför vår- och sommarsäsongen ska vara färdigt till den 1 maj. Förutom undanröjning av skräp som sker löpande innebär detta att alla gräsytor klipps, löv tas bort , träd och buskar beskärs så de ger ett välvårdat intryck och sand sopas undan.

Skötseln av växtligheterna sker på ett miljömedvetet och ekologiskt sätt där vi inte använder oss av kemiska bekämpningsmedel och där allt växtavfall läggs i kompost.

Gräsytor som fått skador efter snöröjningen och lösa kantstenar kommer att rättas till. De sandlådor för halkbekämpning som ställts ut inför vintern kommer att tas in igen och grusytor på marken kommer att hållas fritt från ogräs. Entréerna ska vara fria från sand och nedskräpning, detta gäller även cykelställ och cykelbanorna kring gården. Lekplatser kommer att ses över så att det är en så säker plats som möjligt att leka på. Sandlådorna hålls fria från ogräs och skräp.

Allmänna ytor och cykelvägar som inte ligger i anslutning till Kalmarhems områden sköts av Kalmar Kommun.

Vårt mål är att du ska få ett så trivsamt boende som möjligt och att ytorna ska ge ett välvårdat och trevligt intryck. Har du synpunkter eller frågor är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Vi på Kalmarhem hoppas att du får en trevlig vår och sommar!