Kalmarhemstudent Kalmarhem

Vi bygger

 

Kalmarhem har under ett antal år arbetat strategiskt för att kunna bygga nya, attraktiva hyresrätter för att möta den ökade efterfrågan på hyresrätter och därmed medverka till ett attraktivt Kalmar.

 
Kalmarhems byggavdelning arbetar kontinuerligt med bland annat:

  • Nybyggnation, ombyggnation och förtätning av olika delar av Kalmar stad

  • Utveckla program/planer för framtida byggnation

  • Projektledning

  • Upphandling

 

 

 

 

 

Vårt mål för nyproduktion 2014-2018:

Producera i snitt 75 lägenheter per år.

Två aktiva detaljplaner per år.

Läs mer om detaljplaner på www.kalmar.se