Kalmarhemstudent Kalmarhem

Projekt

Kalmarhem jobbar konstant för att få ett hållbart boende.

Nedan är några av de projekt som Kalmarhem har genomfört under de senaste åren för att minska energianvändningen och den negativa miljöpåverkan.

 
Solfångare och solceller i kvarter Bergkristallen 1

I kvarter Bergkristallen 1, i Oxhagen, installerades en solfångaranläggning och solcellsanläggning på samma tak. Det betyder att varmvattnet ikvarteret till viss del kommer från solenergi, vilket är en av de miljövänligaste energikällorna som finns. Fastighetselen, alltså el till tvättstugor, trapphusbelysning, ventilation m.m., till viss del består av den el som solcellerna på taket producerar.

Solfångare i kvarter Inspektoren

I kvarter Inspektoren renoverades den gamla solfångaranläggning, som hade varit ur funktion i flera år. Det betyder att varmvattnet i kvarteret till viss del värms upp av solenergi, vilket inte ger några direkta koldioxidutsläpp alls.

 
Lägre temperatur i trapphus

I ett omfattande projekt sänktes temperaturen i merparten av våra trapphus. Målet är att det inte ska vara mer än 15°C i trapphusen.

Ombyggnad av undercentraler

I ett flertal fastigheter har undercentralerna byggts om, med ny fjärrvärmeväxlare samt ny styr- och reglerutrustning. I många fastigheter har även frånluftsvärmepumparna bytts ut.
 

Laddstolpar till elbilar

Kalmarhem har monterat ett flertal laddstolpar för elbilar och laddhybrider i våra gemensamma garage. Detta underlättar användandet av elbilar som är en bra väg framåt för att minska transportsektorns beroende av fossila bränslen. Kalmarhem jobbar aktivt för att utveckla vår laddinfrastruktur och flera nya laddstolpar planeras.

 

Energibesparing

Efter 2016 hade Kalmarhem minskat vår energianvändning med 20% jämfört med år 2007. Totalt är det mer än 73 GWh som kalmarhem har sparat sedan 2007. Det räcker till att försörja 3041 genomsnittsvillor i Sverige med energi under ett år.