Kalmarhemstudent Kalmarhem

Hållbart boende

På Kalmarhem arbetar vi övergripande för en hållbar utveckling och ett hållbart boende.

Ett hållbart boende innefattar såväl social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Det är grunden för all vår verksamhet inom planering, byggande och förvaltning.

Rimlig kostnad

För dig som kund innebär detta att du ska kunna erbjudas ett boende till rimlig kostnad, i en stimulerande och trygg miljö.
Detta samtidigt som vi tillsammans ska utgöra så liten belastning på miljön som möjligt.


Kvalitets- och miljöcertifiering

Kalmarhem AB är sedan 2011 certifierat enligt ISO 9001(kvalitet) och ISO 14001 (miljö).