Kalmarhemstudent Kalmarhem

Energi

Den energin och de kilowattimmar (kWh) som inte behöver användas är de mest miljövänliga. Den energi som vi trots allt måste köpa ska användas så effektivt som möjligt.

Det här har varit Kalmarhems ledord i vårt energiarbete idag och under de senaste åren. Det har präglats av optimering av våra fastigheters installationer för att minska behovet av köpt energi samt att använda energin så effektivt som möjligt.

 
Skåneinitiativet

2008 anslöt sig Kalmarhem till ”Skåneinitiativet”, i vilket över 100 SABO-företag nu är anslutna. Initiativets mål är att minska energibehovet med 20 % från 2007 års energianvändning fram till och med 2016. Detta mål klarade Kalmarhem under 2016.

Efter 2016 hade Kalmarhem effektiviserat bort 11 GWh och totalt i Skåneinitiativet hade alla bostadsbolag tillsammans effektiviserat bort 839 GWh, vilket motsvarar hela Lunds energianvändning.

 

Kalmarhems energianvändning

Kalmarhem jobbar hårt för att minska energianvändningen. Nedan ses det hur minskningen har sett ut sedan 2007, vilket är referensåret för Skåneinitiativet. Alla år är normalårskorrigerade med det Energiindex som infördes 2015, för att de ska bli jämförbara.

 

Energimål

Kalmarhem ska sänka energianvändningen, mätt i kWh/m², med 35 % till och med 2025 från 2007 års nivå.

Energispartips

Det finns många sätt som du kan minska din egen energianvändning på. Här är några länkar med bra tips på vad du kan göra:

Allmännyttans energispartips

Energimyndighetens energispartips