Kalmarhemstudent Kalmarhem

Bo hos oss

Vi hoppas att ditt nya boende känns bra och att du kommer att trivas. Vi vet nämligen hur viktigt det är med ett bra hem - ett hem till dig!

Nedan följer information som är bra att veta om din nya bostad. 

Kontrakt
 

I kontraktet finns avtalsvillkor och eventuella särskilda bestämmelser, hyra, yta och vad som ingår i hyran med mera.
Är ni två som ska hyra ska båda stå med på kontraktet. Vid uppsägning av kontraktet ska sedan båda skriva under uppsägningen. Läs mer under Uppsägning av bostad

 

Hyran

 
Läs mer om din hyra och betalningsalternativ under Betala din hyra.

 

El

I flera av våra lägenheter ingår elen som en del i hyran eller debiteras automatiskt på din hyra med hjälp av individuell elmätning. Ingår inte detta behöver du själv göra ett aktivt val och se till att du har ett giltigt elavtal. Läs mer om elavtal och vad du måste anmäla själv.

 

Felanmälan och jour

 

Om något inte fungerar eller går sönder gör du en felanmälan här på webbsidan. Jouren kontaktar du i akuta ärenden. Trygghetsjouren kontaktar du om du blir störd i bostaden under kvällar, nätter och helger. På kontorstid kontaktar du Kundservice. Se kontaktuppgifter och öppettider. 

Man skall visa respekt för sina grannar och man får inte störa oavsett tid på dygnet.

Om du stör dina grannar så allvarligt att trygghetsjouren måste komma ut och störningen trots inte detta upphör, debiterar vi 1500 kr för besök nummer 2.

Vid störning i kvarterslokal då trygghetsjour kallas ut och bekräftar störning, debiteras 1500 kr vid första besök.

Adressändring

 

Du ska vara folkbokförd där du bor. Det har stor betydelse för till exempel i vilken kommun du ska betala din skatt, rätten till bidrag och förmåner. För att ha rätt till planerad sjukvård måste du vara folkbokförd inom den region där sjukvården ska utföras.

Du som har flyttat ska, inom en vecka, anmäla flyttningen till någon av dessa:

  • Skattemyndigheten

  • Svensk adressändring AB


Hemförsäkring

 

En hemförsäkring är viktig att teckna för att du som hyresgäst inte ska drabbas ekonomiskt om det till exempel inträffar en brand eller allvarlig vattenskada i din lägenhet. Lägenhetern är utrustad med en brandvarnare som du ansvarar för skötsel och kontroll av.

 

Förvaring av cyklar, barnvagnar och rollatorer

Enligt lagen är det förbjuder att använda trapphus, entréplan och källargångar som uppställningsytor eftersom de är utrymningsvägar vid brand eller olycka.


Alla vinner på källsortering

Vårt mål är att minska avfallsmängden. Läs mer om sortering av sopor.


Renovering

Du har möjlighet att göra en del förändringar själv i din lägenhet, men det är viktigt att arbetet utförs fackmannamässigt. Tänk på att det är ditt ansvar att återställa lägenheten i ursprungligt skick när du flyttar ut.
Kontakta alltid kundservice och diskutera vad du vill göra innan du börjar.

Hållbart boende

Grunden i vår verksamhet är ett hållbart boende och hållbar utveckling på flera olika plan. Du erbjuds därför förutsättningar att leva i en bra bostad till så låg belastning som möjligt på miljön. Läs mer under Hållbart boende

Husdjur

Du får ha husdjur i lägenheten, men du är ansvarig för att dina djur inte springer fritt på lekplatser eller lekytor. Hundar ska alltid hållas kopplade på allmän plats och rastas på lämpliga ställen. Inte heller katter får lämnas utan tillsyn.

Skadeinsekter

Har du fått in skadeinsekter i bostaden ska du ringa Anticimex på 0480-40 88 50. Vi har försäkringar som täcker saneringen.

Parabol, extra lås och titthåll

Om du vill sätta upp parabol eller tänker göra andra utvändiga förändringar som påverkar husets utseende måste du ha tillstånd av oss. Du får sätta in extralås om samtliga nycklar och låset lämnas när du flyttar. Ett titthåll får monteras fackmannamässigt och under förutsättning att du lämnar kvar det när du flyttar. 
Kontakta alltid kundservice innan du börjar göra en installation.

 

Tvättstuga och egen tvättmaskin

Tvättider måste hållas och tvättstugan får bara användas under vissa bestämda tider på dygnet. Du ansvarar för att det är rent och snyggt när du lämnar tvättstugan.
Du får ha en egen tvättmaskin i lägenheten, men installationen måste göras fackmannamässigt.
Kontakta alltid kundservice innan du börjar göra en installation. 

Felanmälan

Andra webbplatser som kan hjälpa dig i ditt boende

Skatteverket

Försäkringskassan

Adressändring