Kalmarhemstudent Kalmarhem

Våra byggen

 

Här kan du läsa mer om våra kommande och pågående nyproduktionsprojekt!

Vänligen observera att förändringar kan komma uppstå under arbetets gång.

 

Pågående byggen

 

Kvarteret Blickfånget

Kvarteret Skärgårdsstaden - Kungsljuset 4

Kvarteret Månstenen

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kommande

byggen

 

Kvarteret Spiggen
Tolvmannagatan, Norrgårdsgärdet

Kvarteret Visiret,
Funkabo

Karslunda - Fagerhult

Kvarteret Svärdet 5, Funkabo

Kvarteret Bergkristallen,
Oxhagen

Kvarteret Bryggaren,
Kvarnholmen