Kalmarhemstudent Kalmarhem

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 28719 (91%) varav aktiva*10556
Interna (boende) 2931 (9%) varav aktiva*2377
Totalt 31650 varav aktiva*12933

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.