Kalmarhemstudent Kalmarhem

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 24628 (90%) varav aktiva*10045
Interna (boende) 2771 (10%) varav aktiva*2430
Totalt 27399 varav aktiva*12475

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.