Kalmarhemstudent Kalmarhem

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 24228 (90%) varav aktiva*9975
Interna (boende) 2763 (10%) varav aktiva*2246
Totalt 26991 varav aktiva*12221

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.