Kalmarhemstudent Kalmarhem

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 26062 (90%) varav aktiva*10037
Interna (boende) 2832 (10%) varav aktiva*2270
Totalt 28894 varav aktiva*12307

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.