Kalmarhemstudent Kalmarhem

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 28748 (91%) varav aktiva*10502
Interna (boende) 2936 (9%) varav aktiva*2373
Totalt 31684 varav aktiva*12875

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.