Kalmarhemstudent Kalmarhem

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 27954 (91%) varav aktiva*10414
Interna (boende) 2863 (9%) varav aktiva*2260
Totalt 30817 varav aktiva*12674

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.