Kalmarhemstudent Kalmarhem

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 26967 (91%) varav aktiva*10057
Interna (boende) 2740 (9%) varav aktiva*2125
Totalt 29707 varav aktiva*12182

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.