Kalmarhemstudent Kalmarhem

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 28721 (91%) varav aktiva*10548
Interna (boende) 2931 (9%) varav aktiva*2376
Totalt 31652 varav aktiva*12924

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.