Kalmarhemstudent Kalmarhem

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 24681 (90%) varav aktiva*10009
Interna (boende) 2793 (10%) varav aktiva*2447
Totalt 27474 varav aktiva*12456

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.